Prepnúť na plnú verziu

Rozpočet mesta na rok 2017

 
  1. KOMENTÁR K ROZPOČTU
  2. PRÍJMY MESTA
  3. VÝDAVKY MESTA
  4. REKAPITULÁCIA
  5. PROGRAMOVÝ ROZPOČET
  6. UZNESENIE č. 239/2016