Prepnúť na plnú verziu


Jesenné upratovanie v dňoch 12. - 14. októbra 2017

Táto informácia bola publikovaná od 26. 09. 2017 do 14. 10. 2017

Areál bývalej motokárovej dráhy na Fajgalskej cesteV dňoch 12.  - 14. októbra 2017 zabezpečí mesto Pezinok pre svojich obyvateľov zber veľkoobjemového odpadu. V týchto dňoch bude v čase od 8.00 hodiny do 18.00 hodiny otvorený areál Technického a skladového areálu MPS (bývalá motokárová dráha) na Fajgalskej ceste. Pod dozorom pracovníkov Mestského podniku služieb budú môcť Pezinčania uložiť dovezený odpad do pripravených kontajnerov.

Toto dočasné zberné miesto bude slúžiť na zber objemného odpadu odpadu (napr. nábytok, sedačky), biologického odpadu, skla, plastov a kovového odpadu. Zber sa robí iba od fyzických osôb, nie z firiem. Za dovezený odpad sa neplatí.


Žiadame obyvateľov, aby nenosili nebezpečné odpady, drobné stavebné odpady a pneumatiky!

Nebezpečné odpady (farby, riedidlá, oleje, batérie, žiarivky...) a drobné stavebné odpady (dlažba, keramika, zemina, betóny) prevezmú denne okrem nedele na Viničnianskej ceste č. 25 v sídle firmy Marius Pedersen.
Pneumatiky nie sú komunálny odpad – Mesto nezabezpečuje ich zber.

                                                                                  

Bližšie informácie môžete získať na Mestskom úrade, oddelenie životného prostredia;
tel.: 033/6901 500, e-mail: zivotne@msupezinok.sk