• Verejné obstarávanie a zákazky mesta
  • Pezinské viechy 2019
  • Majstrovstvá SR vo vyslobodzovaní zranených osôb
  • Beh Pezinkom