Štatút a rokovací poriadok stálych komisií pri MsZ

Erb Mesta
Mesto Pezinok

ŠTATÚT A ROKOVACÍ PORIADOK STÁLYCH KOMISIÍ
PRI MESTSKOM ZASTUPITEĽSTVE V PEZINKU

Štatút a rokovací poriadok stálych komisií MsZ (formát PDF)
Náhľad dokumentu:
Náhľad dokumentu