Príjmy a výdavky za sociálne služby

Priemerné bežné výdavky a priemerné skutočne dosiahnuté príjmy z platenia úhrady za sociálnu službu v pôsobnosti Mesta Pezinok:


Ďalšie dokumenty: