Zasadnutia Mestského zastupiteľstva v roku 2019

 


Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Pezinku nájdete tu.