Zasadnutia Mestského zastupiteľstva v roku 2020


Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Pezinku nájdete tu.