VZN č. 10/2020

o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady


 
Náhľad dokumentu:
Náhľad dokumentu