VZN č. 12/2020

o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach


 
Náhľad dokumentu:
Náhľad dokumentu