VZN č. 8/2021

ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 14/2017 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a trhové poriadky pre príležitostné trhy


 
Náhľad dokumentu:
Náhľad dokumentu