VZN č. 9/2021

ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 12/2020 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach


 
Náhľad dokumentu:
Náhľad dokumentu