VZN č. 10/2021

o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach


 
Náhľad dokumentu:
Náhľad dokumentu