VZN č. 3/2022

o určení spádových materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Pezinok


 
Náhľad dokumentu:
Náhľad dokumentu