VZN č. 11/2016

ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu mesta Pezinok


 
Náhľad dokumentu:
Náhľad dokumentu