VZN č. 17/2017 (ZRUŠENÉ)

o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia


 
Náhľad dokumentu:
Náhľad dokumentu