VZN č. 18/2017 (ZRUŠENÉ)

o úhradách za sociálne služby a záujmovo – vzdelávacie aktivity pre seniorov, zriadené a poskytované v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Pezinok


 
Náhľad dokumentu:
Náhľad dokumentu