VZN č. 01/2018

ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 9/2017 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Pezinok


 
Náhľad dokumentu:
Náhľad dokumentu