VZN č. 03/2018

ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 11/2017 o vyhradení miest a určení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane


 
Náhľad dokumentu:
Náhľad dokumentu