VZN č. 05/2018

ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 7/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi


 
Náhľad dokumentu:
Náhľad dokumentu