VZN č. 06/2018

ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 10/2011 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, v znení VZN č. 8/2012


 
Náhľad dokumentu:
Náhľad dokumentu