VZN č. 07/2018

ktorým sa ruší VZN č. 5/2016 o verejnej zeleni


 
Náhľad dokumentu:
Náhľad dokumentu