VZN č. 1/2019

o zásadách hospodárenia s majetkom Mesta Pezinok


 
Náhľad dokumentu:
Náhľad dokumentu