VZN č. 5/2019

ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 9/2017 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Pezinok v znení VZN č. 1/2018


 
Náhľad dokumentu:
Náhľad dokumentu