VZN č. 4/2019

ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach


 
Náhľad dokumentu:
Náhľad dokumentu