Mimoriadne zasadnutie Mestskej rady dňa 12. 03. 2020

Kategória:
Zverejnené od 06. 03. 2020 do 12. 03. 2020
Program
|
|


Mesto Pezinok

PROGRAM
mimoriadneho zasadnutia Mestskej rady, ktoré sa uskutoční dňa 12. marca 2020 (štvrtok) o 14.00 hod. v rokovacej sále kancelárie primátora v historickej radnici, M.R. Štefánika 1, Pezinok - na 1. poschodí.

  1. Otvorenie a schválenie programu
  2. Návrh rozpočtu príspevkovej organizácie Mestské múzeum na rok 2020
  3. Návrh rozpočtu príspevkovej organizácie Pezinské kultúrne centrum na rok 2020
  4. Návrh rozpočtu príspevkovej organizácie Mestský podnik služieb na rok 2020
  5. Návrh finančného plánu obchodnej spoločnosti TV PEZINOK, s.r.o. na rok 2020
  6. Návrh Rozpočtu MESTA PEZINOK na rok 2020 a návrh viacročného rozpočtu na roky 2020, 2021 a 2022
  7. Návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2020, ktorým sa menia doplňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2019, ktorým sa určujú podmienky rozdelenia účelových finančných prostriedkov pre oblasti sociálnej pomoci, kultúry a športu z rozpočtu Mesta Pezinok
  8. Stav prípravy investičných akcií
  9. Rôzne