Schválené Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2020

Kategória:
Zverejnené od 31. 03. 2020 do 15. 04. 2020

Erb Mesta
Mesto Pezinok

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE

Text dokumentu (formát PDF, veľkosť: 432,26 KB)
Náhľad dokumentu:
Náhľad dokumentu