Zasadnutie Mestskej rady dňa 30. 04. 2020

Kategória:
Zverejnené od 24. 04. 2020 do 30. 04. 2020
Program
|
|


Mesto Pezinok

PROGRAM
zasadnutia Mestskej rady, ktoré sa uskutoční dňa 30. apríla 2020 (štvrtok) o 14.00 hod. v rokovacej sále kancelárie primátora v historickej radnici, M.R. Štefánika 1, Pezinok - na 1. poschodí.

  1. Otvorenie a schválenie programu
  2. Informácie a diskusia v súvislosti s pandémiou korona vírusu COVID-19
  3. Analýza možných dopadov ekonomickej krízy v dôsledku pandémie korona vírusu na rozpočet mesta Pezinok a návrh opatrení na zmiernenie dopadov ekonomickej krízy
  4. Nájom bytu