Zasadnutie Mestského zastupiteľstva dňa 18. 05. 2020

Kategória:
Zverejnené od 17. 05. 2020 do 18. 05. 2020
|
Materiály
|
|
|
|
|

Obsahovo ide o dokončenie programu zo zasadnutia MsZ v Pezinku zo dňa 14.05.2020, ktorého materiály sú k dispozícii na tomto linku.