Zasadnutie Mestskej rady dňa 26. 05. 2020

Kategória:
Zverejnené od 22. 05. 2020 do 26. 05. 2020
Program
|
|


Mesto Pezinok

PROGRAM
zasadnutia Mestskej rady, ktoré sa uskutoční dňa 26. mája 2020 (utorok) o 14.00 hod. v rokovacej sále kancelárie primátora v historickej radnici, M.R. Štefánika 1, Pezinok - na 1. poschodí.

  1. Otvorenie a schválenie programu
  2. Transformácia odpadového hospodárstva v meste Pezinok
  3. Pracovná diskusia na tému dane a poplatky
  4. Pracovná diskusia nad investičnou štúdiou cyklo a peší pohyb
  5. Návrh na uzatvorenie dohody o mimosúdnom riešení sporu
  6. Návrh prerozdelenia dotácií pre oblasť športu
  7. Diskusia – vinice, poľovníctvo, cyklo a správanie sa vo viniciach