Mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva dňa 02. 06. 2020

Kategória:
Zverejnené od 26. 05. 2020 do 02. 06. 2020
|
|
Hlasovanie
|
|
Uznesenia
|
|
2. Návrh na prijatie rozpočtového opatrenia - uznesenie č. 1-50/2020
2. Návrh na prijatie rozpočtového opatrenia - uznesenie č. 1-51/2020
3. Návrh na udelenie mestských ocenení - uznesenie č. 1-52/2020