Žiadosti o predaj a nájom nehnuteľností, ktoré prerokuje MsZ

Kategória:
Zverejnené od 09. 06. 2020 do 24. 06. 2020

Erb Mesta
Mesto Pezinok

ŽIADOSTI O PREDAJ A NÁJOM NEHNUTEĽNOSTÍ,
ktoré prerokuje Mestské zastupiteľstvo

Text dokumentu (formát PDF, veľkosť: 457,15 KB)
Náhľad dokumentu:
Náhľad dokumentu