Zasadnutie Mestského zastupiteľstva dňa 25. 06. 2020

Kategória:
Zverejnené od 17. 06. 2020 do 25. 06. 2020
|
|
Hlasovanie
|
|
|
|
Bod Hlas. Hlasovalo Za Nie Zdr Nehl
1. 1 Otvorenie a schválenie programu 18 18 0 0 4
1. 2 Otvorenie a schválenie programu - test hlasovacích zariadení 22 19 0 3 0
1. 3 Otvorenie a schválenie programu - presunutie bodu 22 na začiatok 22 14 2 6 0
1. 4 Otvorenie a schválenie programu - vypustenie časti UHK v bode 21 21 10 6 5 1
1. 5 Otvorenie a schválenie programu - vypustenie bodu č. 15 22 10 9 3 0
1. 6 Otvorenie a schválenie programu - pridanie bodu - Pomoc gastro prevádzkam 22 22 0 0 0
1. 7 Otvorenie a schválenie programu - program ako celok 22 22 0 0 0
22. 8 Upozornenie prokuratúra - na vedomie 20 13 0 7 0
2. 9 Zmena rokovacieho poriadku - procesné uznesenie - presunutie bodu do ďalšieho zasadnutia 23 23 0 0 0
3.1. 10 Forte Extra - nájom 18 12 1 5 1
3.2. 11 Prevod pozemku ul. gen. Pekníka - navýšenie ceny na 130€/m2 17 16 0 1 3
3.2. 12 Prevod pozemku ul. gen. Pekníka - ako celok 19 16 0 3 2
3.3. 13 Slovenský rybársky zväz 20 20 0 0 0
4. 14 Rozpočtové oparenie Mestského podniku služieb, p.o. - zvýšenie príspevku (COVID 19) 17 17 0 0 4
5. 15 Rozpočtové opatrenie - Kotolňa MsU presun z grantov na výstavbu 20 19 0 1 1
6. 16 VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN 2/2007 o pamätihodnostiach mesta Pezinok 21 21 0 0 0
7. 17 VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2017 o verejnom poriadku - poslanecký návrh - p. Manák 19 19 0 0 2
7. 18 VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2017 o verejnom poriadku 20 20 0 0 1
8. 19 VZN o dotáciách - procesné zlúčenie poslaneckých návrhov 20 20 0 0 1
8. 20 VZN o dotáciách - poslanecké návrhy 21 21 0 0 0
8. 21 VZN o dotáciách - poslanecký návrh: P. Alexy 20 17 0 3 1
8. 22 VZN o dotáciách - ako celok 21 21 0 0 0
9. 23 Návrh na schválenie čerpania príspevkov na šport, kultúru a sociálnu starostlivosť na rok 2020 - hlasovanie o procesnom hlasovaní 20 20 0 0 1
9. 24 Návrh na schválenie čerpania príspevkov na šport, kultúru a sociálnu starostlivosť na rok 2020 20 20 0 0 1
10. 25 Rozbor hospodárenia obchodnej spoločnosti TV PEZINOK, s.r.o. za rok 2019 a stanovisko DR 19 19 0 0 0
11. 26 Rozbor hospodárenia obchodnej spoločnosti Pezinská mestská spoločnosť, s.r.o. za rok 2019 a stanovisko DR 19 18 0 1 1
12. 27 Rozbor hospodárenia príspevkovej organizácie PKC, p.o. za rok 2019 - s pripomienkou 19 19 0 0 1
13. 28 Rozbor hospodárenia príspevkovej organizácie MPS, p.o. za rok 2019 20 15 1 4 0
14. 29 Rozbor hospodárenia príspevkovej organizácie Mestské múzeum, p.o. za rok 2019 20 20 0 0 0
15. 30 Rozbor rozpočtového hospodárenia a záverečného účtu Mesta Pezinok za rok 2019 17 12 2 3 3
15. 31 Rozbor rozpočtového hospodárenia a záverečného účtu Mesta Pezinok za rok 2019 - zrušenie daného uznesenia 18 18 0 0 2
15. 32 Rozbor rozpočtového hospodárenia a záverečného účtu Mesta Pezinok za rok 2019 - poslanecký návrh - p. Šípoš 18 16 0 2 2
15. 33 Rozbor rozpočtového hospodárenia a záverečného účtu Mesta Pezinok za rok 2019 - ako celok 17 14 0 3 3
16. 34 Zúčtovanie rozpočtového provizória 19 19 0 0 1
17. 35 Informácia o aktuálnom stave pohľadávok mesta Pezinok nad 1000,- eur 20 20 0 0 1
18. 36 Informácia o prijatých rozpočtových opatreniach za obdobie od 1.5. do 10.6. 2020 20 20 0 0 0
19. 37 Finančná analýza priamych a nepriamych dotácií z rozpočtu Mesta pre jednotlivé kluby 19 17 1 1 1
20. 38 Plnenie uznesenia - Doplnená koncepcia športu 21 21 0 0 0
21. 39 Informácie z činnosti MsU a UHK - na vedomie 18 18 0 0 1
23.1. 40 Pomoc prevádzkam a zariadeniam - poslanecký návrh - p. Kremský 18 18 0 0 1
23.1. 41 Pomoc prevádzkam a zariadeniam - poslanecký návrh - p. Mács 18 8 4 6 1
23.1. 42 Pomoc prevádzkam a zariadeniam - poslanecký návrh - p. Mács 18 18 0 0 0


Podrobné výsledky hlasovaní ako jeden súbor: vysledky_hlasovania.pdf