Zasadnutie Mestskej rady dňa 20. 10. 2020

Kategória:
Zverejnené od 16. 10. 2020 do 20. 10. 2020
Program
|
|
Zápisnica


Mesto Pezinok

PROGRAM
zasadnutia Mestskej rady, ktoré sa uskutoční dňa 20. októbra 2020 (utorok) o 16.00 hod. v zasadačke Mestského úradu, Radničné námestie 7, 1. poschodie č. dv. 12.

Z dôvodu plnenia naliehavých úloh spojených s plošným testovaní SR, sa MsR operatívne presúva na iný termín, ktorý bude určený v najbližších dňoch.

 1. Otvorenie a schválenie programu
 2. Úprava Štatútu Mesta Pezinok
 3. Koncepcia rozvoja príspevkovej organizácie MESTSKÝ PODNIK SLUŽIEB
 4. Koncepcia rozvoja obchodnej spoločnosti TV PEZINOK, s.r.o.
 5. Koncepcia rozvoja kultúry a kultúrneho života príspevkovej organizácie Pezinské kultúrne centrum
 6. Informácia o aktuálnom stave pohľadávok Mesta Pezinok nad 1000 €
 7. Informácia o prijatých rozpočtových opatreniach
 8. Menovanie redakčnej rady časopisu PEZINČAN
 9. Návrh na zmeny v komisiách MsZ
 10. Návrh OVS – nájom mestskej vínotéky na Radničnom námestí 9
 11. Parkovanie v centre mesta
 12. Súhlasy a vecné bremená
 13. Rôzne, diskusia