Návrh VZN X/2021 o určení výšky príspevkov na prevádzku mzdy na žiaka

Kategória:
Zverejnené od 15. 02. 2021 do 02. 03. 2021

Erb Mesta
Mesto Pezinok

NÁVRH VZN

Text dokumentu (formát PDF, veľkosť: 3,81 MB)
Náhľad dokumentu:
Náhľad dokumentu