Zasadnutie Mestského zastupiteľstva dňa 25. 03. 2021

Kategória:
Zverejnené od 17. 03. 2021 do 25. 03. 2021
|
Materiály
|
|
|
|
|
 1. Otvorenie MsZ, voľba návrhovej komisie, schválenie programu
 2. Informácie spoločnosti BVS, a.s. (investičné aktivity Grinava kanalizácia)
 3. Informácia o aktuálnom stave pohľadávok Mesta Pezinok nad 1000 €
 4. Informácia o prijatých rozpočtových opatreniach od 1.11. do 31.12.2020
 5. Informácia o prijatých rozpočtových opatreniach od 1.1. do 28.2.2021
 6. Voľba náčelníka MsP - pôvodná verzia
  Voľba náčelníka MsP - doplnený materiál po výberovom procese
 7. Prevody a nájmy
  7.01. Prevod pozemku pod garážou parcela č. 5018 Mladoboleslavská
  7.02. Prevod pozemku pod garážou parcela č. 5022 Mladoboleslavská
  7.03. Prevod pozemku pod garážou parcela č. 5017 Mladoboleslavská
  7.04. Prevod pozemku pod garážou parcela č. 5025 Mladoboleslavská
  7.05. Prevod pozemku pod garážou parcela č. 5026 Mladoboleslavská
  7.06. Prevod pozemku pod garážou parcela č. 5045 3 Mladoboleslavská
  7.07. Prevod pozemku pod garážou parcela č. 3468 Obrancov mieru
  7.08. Prevod pozemku pod garážou parcela č. 3675 20 1. mája
  7.09. Prevod pozemku pod garážou parcela č. 802 24 Malokarpatská
  7.10. Prevod pozemku pod garážou parcela č. 665 34 Gorkého
  7.11. Prevod pozemku pod garážou parcela č. 3475 Obrancov mieru
  7.12. Prevod pozemku pod garážou parcela č. 5020 Mladoboleslavská
  7.13. Prevod pozemku pod garážou parcela č. 3675 22 1. mája
  7.14. Prevod pozemku pod garážou parcela č. 5013 Mladoboleslavská
  7.15. Prevod pozemku pod garážou parcela č. 3649 1. mája
  7.16. Prevod pozemku pod garážou parcela č. 2023 308 kpt. Jaroša
  7.17. Prevod pozemku pod garážou parcela č. 2023 296 kpt. Jaroša
  7.18. Prevod pozemku pod garážou parcela č. 2023 290 kpt. Jaroša
  7.19. Prevod pozemku pod garážou parcela č. 5014 Mladoboleslavská
  7.20. Prevod pozemku pod garážou parcela č. 5014 Mladoboleslavská
  7.21. Prevod pozemku pod garážou parcela č. 802 75 Malokarpatská
  7.22. Prevod pozemku pod garážou parcela č. 666 14 Gorkého
  7.23. Prevod pozemku pod garážou parcela č. 802 75 Malokarpatská
  7.24. Prevod pozemku pod garážou parcela č. 2047 104 Rulandská
  7.25. Prevod pozemku pod garážou parcela č. 802 108 Malokarpatská
  7.26. Prevod pozemku pod garážou parcela č. 5045 4 Mladoboleslavská
  7.27. Prevod pozemku pod garážou parcela č. 665 59 Gorkého
  7.28. Prevod pozemku pod garážou parcela č. 2023 291 kpt. Jaroša
  7.29. Prevod pozemku pod garážou parcela č. 5021 Mladoboleslavská
  7.30. Prevod pozemku pod garážou parcela č. 5019 Mladoboleslavská
  7.31. Prevod pozemku pod garážou parcela č. 5023 Mladoboleslavská
  7.32. Prevod pozemku
  7.33. Určenie spôsobu s nakladaním majetku
 8. Návrh VZN o ochrane, tvorbe a údržbe zelene na území mesta Pezinok
 9. Návrh VZN o chove a držaní zvierat na území mesta Pezinok
 10. Podmienky OVS na prenájom záhradky v lokalite Drevárska
 11. Zásady parkovania - centrálna zóna
 12. Návrh na schválenie čerpania príspevkov na šport, kultúru a sociálnu oblasť na rok 2021
  Návrh na schválenie čerpania príspevkov na šport, kultúru a sociálnu oblasť na rok 2021 - doplnený materiál
 13. Informácia o plnení rozpočtu za január a február 2021
 14. Harmonogram na zvýšenie efektivity výberu daní (naplnenie uznesení MsZ č.1- 158/2020 a č. 1-159/2020) .
 15. Interpelácie
 16. Informácie primátora
 17. Rôzne