Zasadnutie Mestského zastupiteľstva dňa 25. 03. 2021

Kategória:
Zverejnené od 17. 03. 2021 do 25. 03. 2021
|
|
|
|
Uznesenia
|
|
2. Informácie spoločnosti BVS, a.s. (investičné aktivity Grinava kanalizácia) - uznesenie č. 1-14/2021
2. Informácie spoločnosti BVS, a.s. (investičné aktivity Grinava kanalizácia) - uznesenie č. 1-15/2021
3. Informácia o aktuálnom stave pohľadávok Mesta Pezinok nad 1000 € - uznesenie č. 1-16/2021
4. Informácia o prijatých rozpočtových opatreniach od 1.11. do 31.12.2020 - uznesenie č. 1-17/2021
4. Informácia o prijatých rozpočtových opatreniach od 1.11. do 31.12.2020 - uznesenie č. 1-18/2021
5. Informácia o prijatých rozpočtových opatreniach od 1.1. do 28.2.2021 - uznesenie č. 1-19/2021
6. Voľba náčelníka MsP - uznesenie č. 1-20/2021
7. 7.01. Prevod pozemku pod garážou parcela č. 5018 Mladoboleslavská - uznesenie č. 1-21/2021
7.02. Prevod pozemku pod garážou parcela č. 5022 Mladoboleslavská - uznesenie č. 1-22/2021
7.03. Prevod pozemku pod garážou parcela č. 5017 Mladoboleslavská - uznesenie č. 1-23/2021
7.04. Prevod pozemku pod garážou parcela č. 5025 Mladoboleslavská - uznesenie č. 1-24/2021
7.05. Prevod pozemku pod garážou parcela č. 5026 Mladoboleslavská - uznesenie č. 1-25/2021
7.06. Prevod pozemku pod garážou parcela č. 5045 3 Mladoboleslavská - uznesenie č. 1-26/2021
7.07. Prevod pozemku pod garážou parcela č. 3468 Obrancov mieru - uznesenie č. 1-27/2021
7.08. Prevod pozemku pod garážou parcela č. 3675 20 1. mája - uznesenie č. 1-28/2021
7.09. Prevod pozemku pod garážou parcela č. 802 24 Malokarpatská - uznesenie č. 1-29/2021
7.10. Prevod pozemku pod garážou parcela č. 665 34 Gorkého - uznesenie č. 1-30/2021
7.11. Prevod pozemku pod garážou parcela č. 3475 Obrancov mieru - uznesenie č. 1-31/2021
7.12. Prevod pozemku pod garážou parcela č. 5020 Mladoboleslavská - uznesenie č. 1-32/2021
7.13. Prevod pozemku pod garážou parcela č. 3675 22 1. mája - uznesenie č. 1-33/2021
7.14. Prevod pozemku pod garážou parcela č. 5013 Mladoboleslavská - uznesenie č. 1-34/2021
7.15. Prevod pozemku pod garážou parcela č. 3649 1. mája - uznesenie č. 1-35/2021
7.16. Prevod pozemku pod garážou parcela č. 2023 308 kpt. Jaroša - uznesenie č. 1-36/2021
7.17. Prevod pozemku pod garážou parcela č. 2023 296 kpt. Jaroša - uznesenie č. 1-37/2021
7.18. Prevod pozemku pod garážou parcela č. 2023 290 kpt. Jaroša - uznesenie č. 1-38/2021
7.19. Prevod pozemku pod garážou parcela č. 5014 Mladoboleslavská - uznesenie č. 1-39/2021
7.20. Prevod pozemku pod garážou parcela č. 5014 Mladoboleslavská - uznesenie č. 1-40/2021
7.21. Prevod pozemku pod garážou parcela č. 802 75 Malokarpatská - uznesenie č. 1-41/2021
7.22. Prevod pozemku pod garážou parcela č. 666 14 Gorkého - uznesenie č. 1-42/2021
7.23. Prevod pozemku pod garážou parcela č. 802 75 Malokarpatská - uznesenie č. 1-43/2021
7.24. Prevod pozemku pod garážou parcela č. 2047 104 Rulandská - uznesenie č. 1-44/2021
7.25. Prevod pozemku pod garážou parcela č. 802 108 Malokarpatská - uznesenie č. 1-45/2021
7.26. Prevod pozemku pod garážou parcela č. 5045 4 Mladoboleslavská - uznesenie č. 1-46/2021
7.27. Prevod pozemku pod garážou parcela č. 665 59 Gorkého - uznesenie č. 1-47/2021
7.28. Prevod pozemku pod garážou parcela č. 2023 291 kpt. Jaroša - uznesenie č. 1-48/2021
7.29. Prevod pozemku pod garážou parcela č. 5021 Mladoboleslavská - uznesenie č. 1-49/2021
7.30. Prevod pozemku pod garážou parcela č. 5019 Mladoboleslavská - uznesenie č. 1-50/2021
7.31. Prevod pozemku pod garážou parcela č. 5023 Mladoboleslavská - uznesenie č. 1-51/2021
7.32. Prevod pozemku - uznesenie č. 1-52/2021
7.33. Určenie spôsobu s nakladaním majetku - uznesenie č. 1-53/2021
7.33. Určenie spôsobu s nakladaním majetku - uznesenie č. 1-54/2021
7.33. Určenie spôsobu s nakladaním majetku - uznesenie č. 1-55/2021
7.33. Určenie spôsobu s nakladaním majetku - uznesenie č. 1-56/2021
7.33. Určenie spôsobu s nakladaním majetku - uznesenie č. 1-57/2021
Prerušenie rokovania MsZ - uznesenie č. 1-58/2021