Oznámenie - Začatie územného konania stavby SO 01 - NN podzemné vedenie

Kategória:
Zverejnené od 30. 03. 2021 do 14. 04. 2021

Erb Mesta
Mesto Pezinok

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Text dokumentu (formát PDF, veľkosť: 883,45 KB)
Náhľad dokumentu:
Náhľad dokumentu