Zámer previesť a prenajať majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Kategória:
Zverejnené od 06. 08. 2021 do 21. 08. 2021

Erb Mesta
Mesto Pezinok

ZÁMER PREVIESŤ A PRENAJAŤ MAJETOK
Z DÔVODU HODNÉHO OSOBITNÉHO ZRETEĽA

Text dokumentu (formát PDF, veľkosť: 4,81 MB)
Náhľad dokumentu:
Náhľad dokumentu