Zasadnutie Mestského zastupiteľstva dňa 7. 10. 2021 (pokračovanie z 30. 09. 2021)

Kategória:
Zverejnené od 22. 09. 2021 do 07. 10. 2021
|
|
Hlasovanie
|
|
|
|

Hlasovania z MsZ 30. 9. 2021:

Bod Hlas. Hlasovalo Za Nie Zdr Nehl
1. 1 Otvorenie, voľba NK, schválenie programu - návrhová komisia 15 15 0 0 0
1. 2 Otvorenie, voľba NK, schválenie programu - poslanecký návrh p. Mácsa 15 6 0 9 1
1. 3 Otvorenie, voľba NK, schválenie programu - poslanecký návrh p. Solgu 14 14 0 0 1
1. 4 Otvorenie, voľba NK, schválenie programu - doplnený bod Rôzne 17 17 0 0 1
1. 5 Otvorenie, voľba NK, schválenie programu - ako celok 18 18 0 0 0
10. 6 Petícia - správa Mestských lesov - poslanecký návrh p. Šipoša 1 9 7 0 2 2

Podrobné výsledky hlasovaní ako jeden súbor: vysledky_hlasovania.pdf

 

Hlasovania z MsZ 07. 10. 2021:

Bod Hlas. Hlasovalo Za Nie Zdr Nehl
2. 1 Petícia - správa Mestských lesov 20 11 4 5 0
3. 2 Informácia o stave divej zveri v chotári - poslanecký návr. p. Šipoša 19 17 0 2 1
4. 3 Informácia o aktuálnom stave pohľadávok Mesta Pezinok nad 1 000 eur 19 19 0 0 0
5.1. 4 ZoBZoVB 19 19 0 0 0
5.2. 5 ZoBZoVB 19 19 0 0 0
5.3. 6 ZoBZoVB 19 19 0 0 0
5.4. 7 ZoBZoVB 19 8 5 6 1
6. 8 Návrhy na uzatvorenie zmlúv o nájme bytov - 1 19 19 0 0 2
6. 9 Návrhy na uzatvorenie zmlúv o nájme bytov - 2 19 19 0 0 2
6. 10 Návrhy na uzatvorenie zmlúv o nájme bytov - 3 19 19 0 0 2
6. 11 Návrhy na uzatvorenie zmlúv o nájme bytov - 4 21 21 0 0 1
6. 12 Návrhy na uzatvorenie zmlúv o nájme bytov - 5 21 21 0 0 1
6. 13 Návrhy na uzatvorenie zmlúv o nájme bytov - 6 22 22 0 0 0
6. 14 Návrhy na uzatvorenie zmlúv o nájme bytov - 7 22 22 0 0 0
6. 15 Návrhy na uzatvorenie zmlúv o nájme bytov - 8 22 22 0 0 0
6. 16 Návrhy na uzatvorenie zmlúv o nájme bytov - 9 22 22 0 0 0
6. 17 Návrhy na uzatvorenie zmlúv o nájme bytov - 10 22 22 0 0 0
7. 18 Návrhy na pridelenie mestských nájomných bytov 22 22 0 0 0
7. 19 Návrhy na pridelenie mestských nájomných bytov - 2 22 22 0 0 0
8.1. 20 Výnimka Slnečné údolie - poslanecký návrh p. Mácsa 21 20 0 1 1
8.1. 21 Výnimka Slnečné údolie - ako celok 22 22 0 0 0
8.2. 22 Osobitný zreteľ - poslanecký návrh p. Šipoša 19 15 3 1 3
8.2. 23 Osobitný zreteľ - ako celok 19 17 1 1 3
8.3. 24 Osobitný zreteľ - poslanecký návrh p. Šipoša 17 13 0 4 2
8.3. 25 Osobitný zreteľ - ako celok 18 17 0 1 1
8.4. 26 Osobitný zreteľ 19 13 4 2 1
8.5. 27 Osobitný zreteľ 17 15 0 2 2
8.6. 28 Spôsob - poslanecký návrh p. Wagingerovej 19 14 0 5 1
8.6. 29 Spôsob - ako celok 20 19 0 1 0
8.7. 30 Spôsob Drevárska - ako celok a, b 19 19 0 0 1
8.8. 31 Výnimka 20 20 0 0 0
9. 32 Pamätný dom Jána Kupeckého 18 18 0 0 1
10. 33 Návrh východísk tvorby rozpočtu 2022 - ­ 2024 20 12 0 8 0
11. 34 Informácia o aktuálnych súdnych sporoch s dopadom na rozpočet mesta 18 14 0 4 1
12. 35 Informácie z činnosti ÚHK 19 11 0 8 1
14.1. 36 MŠ Bystrická- havarijný stav kúrenia - poslanecký návr p. Hidašiho 18 10 1 7 1
14.1. 37 MŠ Bystrická- havarijný stav kúrenia - ako celok 19 19 0 0 0
2. 38 Petícia - správa Mestských lesov - poslanecký návrh p. Šipoša 1 17 11 2 4 2
2. 39 Petícia - správa Mestských lesov - poslanecký návrh p. Šipoša 2 a) 16 8 2 6 3
2. 40 Petícia - správa Mestských lesov - poslanecký návrh p. Šipoša 2 b) 17 9 6 2 2

Podrobné výsledky hlasovaní ako jeden súbor: vysledky_hlasovania.pdf