Zasadnutie Mestského zastupiteľstva dňa 14. 10. 2021

Kategória:
Zverejnené od 11. 10. 2021 do 14. 10. 2021
Program
|
|
Hlasovanie
|
Účasť
|
Uznesenia
|
Zápisnica
|
Videozáznam

DNEŠNÉ ZASADNUTIE MSZ JE ZRUŠENÉ

Vzhľadom na zmeny, ktoré sa udiali v noci v rámci výzvy pre poskytnutie NFP na Dom kultúry v Pezinku a boli sme o nich informovaní dnes poobede, rušíme neplánované MsZ zvolané na dnes,14.10.2021. Zmena spočíva nie len v termíne na podanie žiadosti (predĺženie výzvy) ale aj v ďalších veciach, ktoré je potrebné naštudovať. Preto bude racionálnejšie daný bod prepracovať a prebrať na plánovanom MsZ 11.11.2021.

Posun termínu výzvy je až ku koncu mesiaca november. Tým pádom vieme stihnúť všetky náležitosti a schváliť uznesenie v znení ako bude požadovať zmenená výzva na novembrovom zasadnutí Mestského zastupiteľstva.


Mesto Pezinok

PROGRAM
zasadnutia Mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 14. októbra 2021 (štvrtok) o 18.30 hod. prostredníctvom videokonferencie v aplikácii Microsoft Teams.

  1. Otvorenie MsZ, voľba návrhovej komisie, schválenie programu
  2. Návrh na schválenie predloženej Žiadosti o NFP za účelom realizácie projektu "Modernizácia priestorov Domu kultúry v Pezinku"

 

Prílohy: