Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2022

Kategória:
Zverejnené od 25. 10. 2021 do 09. 11. 2021

Erb Mesta
Mesto Pezinok

OZNÁMENIE

Text dokumentu (formát PDF, veľkosť: 585,19 KB)
Náhľad dokumentu:
Náhľad dokumentu