Kolaudačné rozhodnutie - Rekonštrukcia plynovodov Banícka, Dr. Bokesa, Dr. Stohla

Kategória:
Zverejnené od 18. 11. 2021 do 03. 12. 2021

Erb Mesta
Mesto Pezinok

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Text dokumentu (formát PDF, veľkosť: 1,45 MB)
Náhľad dokumentu:
Náhľad dokumentu