Mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva dňa 21. 03. 2022

Kategória:
Zverejnené od 17. 03. 2022 do 21. 03. 2022
|
|
Hlasovanie
|
Účasť
|
Uznesenia
|
|
Videozáznam
Uznesenia č. 1-067 až 1-072 z rokovania MsZ dňa 14. 03. 2022 (formát PDF)
Náhľad dokumentu:
Náhľad dokumentu