Zámer zameniť formou z dôvodu hodného osobitného zretel'a nehnutel'nosti

Kategória:
Zverejnené od 12. 04. 2022 do 27. 04. 2022

Erb Mesta
Mesto Pezinok

OZNÁMENIE

Text dokumentu (formát PDF, veľkosť: 2,21 MB)
Náhľad dokumentu:
Náhľad dokumentu