Zasadnutie Mestského zastupiteľstva dňa 10. 05. 2022

Kategória:
Zverejnené od 06. 05. 2022 do 10. 05. 2022
Program
|
|
|
Účasť
|
|
|


Mesto Pezinok

PROGRAM
mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 10. mája 2022 o 17.30 hod. v zasadačke Mestského úradu, Radničné námestie č. 7, Pezinok, I. posch., miestnosť č. 12:

  1. Otvorenie MsZ, schválenie programu, voľba návrhovej komisie
  2. Prevod nehnuteľného majetku pod stavbou
  3. Investičný zámer zriadenia zberného dvora

 

Prílohy: