Návrh VZN X/2022 o nakladaní s bytmi vo vlastníctve mesta Pezinok

Kategória:
Zverejnené od 10. 05. 2022 do 25. 05. 2022

Erb Mesta
Mesto Pezinok

NÁVRH VZN

Text dokumentu (formát PDF, veľkosť: 2,51 MB)
Náhľad dokumentu:
Náhľad dokumentu