Návrh VZN X/2022 o organizácií miestneho referenda

Kategória:
Zverejnené od 20. 09. 2022 do 01. 10. 2022

Erb Mesta
Mesto Pezinok

NÁVRH VZN

Text dokumentu (formát PDF, veľkosť: 2,52 MB)
Náhľad dokumentu:
Náhľad dokumentu