Plán kontrolnej činnosti útvaru hlavnej kontrolórky na I. polrok 2023

Kategória:
Zverejnené od 21. 09. 2022 do 06. 10. 2022

Erb Mesta
Mesto Pezinok

OZNÁMENIE

Text dokumentu (formát PDF, veľkosť: 555,1 KB)
Náhľad dokumentu:
Náhľad dokumentu