Informácia o začatí správnych konaní podľa zákona č. 543/2002 o ochrane prírody (rok 2012)

Kategória:
Zverejnené od 23. 04. 2012 do 31. 12. 2012

Erb Mesta
Mesto Pezinok

INFORMÁCIA O ZAČATÍ SPRÁVNYCH KONANÍ
podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny

 

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
Vás upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.


ZAČATÉ SPRÁVNE KONANIA:

Značka konania Dátum začatia konania Dátum zverejnenia Lehota Predmet konania
5/5-4./EB41/7110-39961-2012 12. 12. 2012 20. 12. 2012 7 dní Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Winkler & Weber s. r. o., Rimavská Sobota
5/5-4./EB41/7104-39443-2012 05. 12. 2012 12. 12. 2012 7 dní Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Hedvika Barkolová
5/5-4./EB41/6923-38426-2012 26. 11. 2012 27. 11. 2012 7 dní Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Marta Lišková
5/5-4./EB41/6387-36270-2012 31. 10. 2012 12. 11. 2012 7 dní Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Peter Trgina
5/5-4/EB41/6298-35102-2012 17. 10. 2012 26. 10. 2012 7 dní Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Lucia Bartáková
5/5-4/EB41/6225-35089-2012 17. 10. 2012 22. 10. 2012 7 dní Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Ing. Juraj Horváth
5/5-4/EB41/6159-34872-2012 15. 10. 2012 22. 10. 2012 7 dní Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Zuzana Kružlíková
5/5-4/EB41/6062-34122-2012 05. 10. 2012 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: SH Development s. r. o., Bratislava
5/5-4/EB41/5964-33522-2012 11. 09. 2012 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Marián Hanúsek a manž. Danka
5/5-4/EB41/5633-29659-2012 27. 08. 2012 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Kamil Ježík
5/5-4/EB41/5632-29726-2012 27. 08. 2012 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Andrea Brunovská
5/5-4/EB41/3728-15975-2012 13. 04. 2012 23. 04. 2012 7 dní Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Ing. Richard Schwarc
5/5-4/EB41/3729-15820-2012 13. 04. 2012 23. 04. 2012 7 dní Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: František Slovák
5/5-4/EB41/3562-14571-2012 04. 04. 2012 23. 04. 2012 7 dní Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Herman Krön
5/5-4/EB41/3302-10690-2012 13. 03. 2012 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: RAMIN, s. r. o.
5/5-4/EB41/3211-9927-2012 09. 03. 2012 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: VISTA Real, s. r. o.
5/5-4/EB41/2458-9995-2012 05. 03. 2012 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Oľga Janáčková