Voľné pracovné miesto - asistentka prednostu MsÚ

Kategória:
Zverejnené od 07. 09. 2005 do 07. 10. 2005


Mesto Pezinok

v zmysle zák. č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme


obsadzuje voľné pracovné miesto

ASISTENTKA PREDNOSTU
MESTSKÉHO ÚRADU


Náplň práce:
 • vedenie administratívnej agendy
 • organizácia pracovných stretnutí
 • príprava materiálov na rokovania a zasadnutia MsR a MsZ
 • zápisy z rokovaní a zasadnutí MsR a MsZ
 • vedenie a vybavovanie korešpondencie
 • sekretárske práce
Požiadavky:
 • stredoškolské, príp. vysokoškolské vzdelanie
 • práca s PC
 • perfektné ovládanie pravopisu
 • zvládanie stresových situácií
 • profesionálne komunikačné zručnosti, príjemné vystupovanie
 • dôslednosť, zodpovednosť, samostatnosť
 • proaktívny a flexibilný prístup k práci

Žiadosti so životopisom a požadovanými dokladmi zasielajte do 7. októbra 2005 poštou na adresu:
Mestský úrad Pezinok
Radničné nám. 7
902 14 Pezinok

prípadne prineste osobne do podateľne MsÚ (na prízemí), alebo pošlite elektronickou poštou na adresu: msu@msupezinok.sk.